Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Sinh học & Môi trường

Nhóm các cảm biến về sinh học và môi trường: đo nhịp tim ECG PPG, điện cơ EMG, đo chất lượng không khí, khí Gas, độ PH,....
Sắp xếp theo: