IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence
STEM EDUCATION
Thương hiệu phân phối

Raspberry Pi HAT + Modules

Nhóm các loại Board Mạch, Module, HAT (Shield) chuyên dụng dành cho Raspberry Pi: Sense HAT, Camera Module, LCD HAT,..

Sắp xếp theo: