IoT - Internet of Things
Single Board Computer
STEAM Robotics
Hshop Lý Thường Kiệt
Hshop Nhật Tảo
MakerLab Media

Arduino

Nhóm các sản phẩm bo mạch Arduino: Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Nano, Arduino Due, Arduino Pro Mini,..., đặc biệt có thêm hai phiên bản Vietduino UnoVietduino Mega 2560 với nhiều cải tiến vượt trội, các bạn cũng có thể mua thêm Arduino Shield và Phụ kiện cho Arduino.

Arduino
Sắp xếp theo: