Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Arduino

Hshop.vn là đại lý ủy quyền chính thức của Arduino tại Việt Nam

Nhóm các sản phẩm bo mạch Arduino chính hãng: Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Nano, Arduino Due, Arduino Micro, Arduino Leonardo,...và các bo mạch tương thích Arduino (Arduino Compatible), đặc biệt là hai phiên bản Vietduino UnoVietduino Mega 2560 với nhiều cải tiến vượt trội, các bạn cũng có thể mua thêm Arduino Shield và Phụ kiện cho Arduino.

Sắp xếp theo: