IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Arduino

Banner Arduino Distributor

Nhóm các sản phẩm bo mạch Arduino chính hãng: Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Nano, Arduino Due, Arduino Micro, Arduino Leonardo,...và các bo mạch tương thích Arduino (Arduino Compatible), đặc biệt là hai phiên bản Vietduino UnoVietduino Mega 2560 với nhiều cải tiến vượt trội, các bạn cũng có thể mua thêm Arduino Shield và Phụ kiện cho Arduino.

Hshop.vn chính thức là đại lý ủy quyền của Arduino.cc tại Việt Nam

Sắp xếp theo: