Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Mạch chuyển giao tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C

    Mạch chuyển giao tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C
Nhà sản xuất: Import
Mã sản phẩm:HS000655
Giá bán
16,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Mạch chuyển giao tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C sử dụng các loại LCD có driver là HD44780(LCD 1602, LCD 2004, ... ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD. Nhưng với module chuyển giao tiếp LCD sang I2C, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL)  của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin  lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

ModuleMCU
Vcc - 5VVcc
GNDGND
SDASDA
SCLSCL

Lưu ý : các phiên bản cũ địa chỉ của bus i2c là 0X27 , loại mới là 0x3F

Tài liệu:

Mạch chuyển giao tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C

Mạch chuyển giao tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!