Tin tức:
IoT - Internet of Things

LCD1602 Keypad Shield

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
70,000₫
  • LCD1602 Keypad Shield hoạt động ở điện áp 5V.
  • Bao gồm LCD 2x16 và 6 nút nhấn.
  • Sử dụng chân 4,5,6,7,8,9,10 và chân A0 của Arduino để giao tiếp với LCD.
  • Không cần sử dụng chân 10 sau khi LCD đã được kết nối.
  • Đèn nền xanh dương với chứ màu trắng.
  • Sử dụng thư viện LCD 4bit.
  • Điều chỉnh độ sáng đèn nền qua biến trở.

Pin connections:

Pin Function
Digital 4 DB4
Digital 5 DB5
Digital 6 DB6
Digital 7 DB7
Digital 8 RS (data or signal display selection)
Digital 9 Enable
Analog 0 Buttons (select, up, right, down, left)

Tutorial and example code