IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Mạch nạp Mini Altera FPGA CPLD JTAG USB Blaster Programmer

  Mạch nạp Mini Altera FPGA CPLD JTAG USB Blaster Programmer
Nhà sản xuất: Import
Mã sản phẩm:HS000800
Giá bán
58,000₫
Thêm vào giỏ hàng

This usb download cable is fully compatible with original Altera USB-Blaster.

1.support target system using 5.0V TTL,3.3V,2.5V LVTTL/LVCMOS

2.Support following Altera devices:

 • CPLD: MAX series CPLDs
 • FPGA: Stratix,Cyclone,CyconeII,CycloneIII,Arria GX,APEX,ACEX 1K,Mercury,FLEX 10k,Excalibur FPGAs

3.Perform in-system programming of serial configuration devices including EPCS1,EPCS4,EPCS16,EPCS64,and EPCS128 devices.

4.Enhanced configuration devices including EPC4,EPC8 and EPC16 devices.

5.Have verified our usb download cable on the following devices:

 •   Cyclone-------EP3、EP6、EP12、EP20
 •   Cyclone II----EP5、EP8、EP35
 •   Cyclone III----EP5、EP16、EP25
 •   Stratix--------EP1S10、EP1S20、 EP1S25
 •   Stratix II-----EP2S60
 •   STRATIX GX--EP1SGX25FF6
 •   FLEX10K------EPF10K10、EPF0K30
 •   ACEX1K-------EP1K30
 •   MAX7000----MAX7128SLC84、MAX7128AETC100
 •   MAX3000----MAX3128
 •   MAXII-----MAXII240、MAXII570、MAXII1270
 •   EPCS----------EPCS1、EPCS4、EPCS16、EPCS64
 •   EPC------------EPC1、EPC4

Link tải Driver

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!