Tin tức:
IoT - Internet of Things

Mạch chuyển mức tín hiệu 4 kênh

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
15,000₫

Đây là mạch chuyển mức tín hiệu logic 3.3V <=> 5V 2 chiều 4 kênh. Mạch chuyển tốc độ cao nên có thể dùng với giao tiếp UART ,SPI, I2C.

Thông số kỹ thuật :

Nguồn : 5V và 3.3V tạo mức logic

Dòng tối đa : 150mA tổng 4 kênh

Dùng 4 MOSFET tốc độ cao => dùng với UART , SPI , I2C

Hình vẽ cơ khí :