Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

MakerEdu

MakerEdu là dự án nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và giải pháp giáo dục Robotics giúp phát triển sự sáng tạo và khả năng tư duy logic tại MakerLab.vn, các sản phẩm MakerEdu sẽ sử dụng chung chuẩn kết nối connector XH2.54, có thể sử dụng trực tiếp an toàn với các board mạch giao tiếp ở cả hai mức điện áp 3.3VDC / 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....
Sắp xếp theo: