Tin tức:
IoT - Internet of Things

Mạch chuyển giao tiếp UART TTL to RS485

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
19,000₫

Mạch chuyển giao tiếp UART TTL to RS485 có thiết kế nhỏ gọn, đơn giản với IC chính MAX485 trên mạch giúp chuyển tín hiệu RS485 sang UART TTL để giao tiếp với Vi điều khiển, máy tính hoặc chuyển tín hiệu UART TTL từ Vi điều khiển, máy tính sang RS485 để tăng khoảng cách truyền xa.

Lưu ý mạch chỉ chuyển đổi ở mức cơ bản với 1 thiết bị chạy RS485, nếu muốn chạy nhiều thiết bị song song RS485 trên 1 bus nên chuyển sang mạch Mạch chuyển giao tiếp UART TTL to RS485 V2 hoặc V3.

Sơ đồ chân:

  • VCC........5V
  • A............Non-inverting Receiver Input and No-ninverting Driver Output.
  • B............Inverting Receiver Input and Inverting Driver Output
  • GND.......0V
  • R0..........Receiver Output (to Rx pin of microcontroller)
  • RE..........Receiver Output Enable (Low to enable)
  • DE..........Driver Output Enable (high to enable)
  • DI...........Driver Input (to Tx pin of microcontroller)