Tin tức:
IoT - Internet of Things

Đế chuyển Adapter Mini USB to DIP

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
10,000₫
Đế chuyển Adapter Mini USB to DIP giúp bạn linh hoạt và dễ dàng hơn trong việc thử nghiệm và thiết kế mạch, đế chuyển có chất lượng tốt, nhỏ gọn, dễ dàng bắt nối.