Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Trí tuệ nhân tạo - Artificial intelligence (AI) là một hệ thống máy tính hoặc các loại máy khác có khả năng thực hiện các tác vụ cần đến trí tuệ của con người như: lập kế hoạch, học hỏi, suy luận, giải quyết vấn đề, diễn giải tri thức, nhận thức, chuyển động, thao tác, thậm chí là cả trí tuệ xã hội và sự sáng tạo.

Sắp xếp theo: