Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Jetson Nano

Nhóm các sản phẩm Máy tính AI NVIDIA Jetson Nano A02, B01, 2GB,....và phụ kiện.

Sắp xếp theo: