Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Linh kiện điện tử

Nhóm các linh kiện điện tử cơ bản ở dạng Combo, rất thích hợp cho việc làm thí nghiệm, Prototype: Tụ điện, điện trở, Led, Nút nhấn, Diod, Transistor,...

Sắp xếp theo: