Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Bộ Combo 37 cảm biến

    Bộ Combo 37 cảm biến
Nhà sản xuất: Import
Mã sản phẩm:HS000112
Giá bán
270,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Bộ Combo 37 cảm biến bao gồm 37 loại cảm biến khác nhau giúp bạn có thể dễ dàng thực hành thí nghiệm giao tiếp với vi điều khiển, danh sách các cảm biến như sau:

1 x Active buzzer module
1 x Passive buzzer module
1 x Common cathode RED&GREEN LED module
1 x Two color common cathode LED module
1 x Knock sensor module
1 x Shock switch sensor module
1 x Photo resistor sensor module
1 x Push button module
1 x Tilt switch module
1 x RGB LED module
1 x Infrared transmit module
1 x RGB colorful LED module
1 x Hydrargyrum switch sensor module
1 x Colorful auto flash module
1 x Magnet-ring sensor module
1 x Hall sensor module
1 x Infrared receive sensor module
1 x Analogy hall sensor module
1 x Magic ring module
1 x Rotate encode module
1 x Light break sensor module
1 x Finger pulse sensor module
1 x Magnetic spring module
1 x Obstacle avoidance sensor module
1 x Tracking sensor module
1 x Microphone sensor module
1 x Laser transmit module
1 x Relay module
1 x Analog temperature sensor module
1 x 18b20 temperature sensor module
1 x Digital temperature sensor module
1 x Linear hall Sensor module
1 x Flame sensor module
1 x High sensitive voice sensor module
1 x Humidity sensor module
1 x Joystick PS2 module
1 x Touch sensor module

Hướng dẫn sử dụng và thư viện.

Bộ Combo 37 Cảm Biến

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!