Tin tức:
IoT - Internet of Things
Bản đồ

Arduino Sensor Shield Mega 2560

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
75,000₫

Arduino Sensor Shield Mega 2560 được sử dụng với Arduino Mega 2560 hoặc các phiên bản Arduino có cùng kiểu chân và kích thước như Arduino Mega 2560, có tính năng như một đế ra chân các chuẩn giao tiếp Digital, Analog, UART, I2C, LCD,...giúp bạn dễ dàng kết nối các module, cảm biến để thực hiện nhiều chức năng khác nhau, mô tả như hình dưới đây: