Tin tức:
IoT - Internet of Things
Single Board Computer
Hshop Lý Thường Kiệt
Hshop Nhật Tảo

Arduino Proto Shield Mega2560

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
45,000₫

Arduino Proto Shield Mega2560 được sử dụng với Arduino Mega2560, Arduino Due, Arduino Mega2560 ADK hoặc các loại kit Arduino có kiểu chân tương tự như Arudino Mega2560, có tác dụng như một test board (bread board) đa năng giúp bạn dễ dàng hàn hoặc cắm các linh kiện điện tử để có thể test, sử dụng với Arduino một cách dễ dàng, mô tả board như hình dưới đây: