Tin tức:
IoT - Internet of Things

SMA Connector Đực

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
12,000₫

SMA RF Connector đực thích hợp cho việc thu bắt sóng của GPS, các thiết bị mạng hoặc sóng RF yêu cầu kết nối anten ngoài. Loại cổng kết nối này có chân tín hiệu chân cắm dạng đầu đực và sẽ kết nối trực tiếp đến phần anten ngoài với dạng kết nối đầu cái.