Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Kit phát triển Wifi BLE5 RISC-V SoC ESP32 C3 WeAct ESP32-C3-FH4 4MB

    Kit phát triển Wifi BLE5 RISC-V SoC ESP32 C3 WeAct ESP32-C3-FH4 4MB
Nhà sản xuất: WeAct Studio
Mã sản phẩm:HS001953
Giá bán
95,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Kit phát triển Wifi BLE5 RISC-V SoC ESP32 C3 WeAct ESP32-C3-FH4 4MB có thiết kế nhỏ gọn được sản xuất bởi WeAct Studio dựa trên Vi điều  khiển ESP32 C3 với nhân xử lý RISC-V đầy mạnh mẽ kèm theo bộ nhớ Flash 4MB tích hợp, ESP32 C3 được trang bị Wifi 2.4 GHz (802.11b/g/n) và Bluetooth® 5 (LE) mới nhất thích hợp với các ứng dụng về IoT, AI, AIoT đang rất phổ biến hiện nay.

WeAct Studio ESP32-C3FH4 Core Board

RISC-V kernel, 160Mhz Max, Flash 4Mb
Supported development frameworks: ESP-IDF, Micropython, Arduino

Instructions for peripherals on board

  1. Blue LED: GPIO8, Low level active
  2. USB: DP GPIO19, DN GPIO18
  3. The debugging Serial port is printed using USB Serial.
  4. To enter the burning mode, first hold down the BOOT key, then click EN key, and finally release the BOOT key.

Data Link

GitHub - WeActStudio/WeActStudio.ESP32C3CoreBoard: ESP32-C3FH4 Core Board

List of shipment

  1. ESP32-C3FH4 Core Board * 1
  2. 12 Pin 2.54mm yellow straight insert pin * 2

Kit phát triển Wifi BLE5 RISC-V SoC ESP32 C3 WeAct ESP32-C3-FH4 4MB

Kit phát triển Wifi BLE5 RISC-V SoC ESP32 C3 WeAct ESP32-C3-FH4 4MB

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!