Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Kit NUCLEO-F746ZG, STM32 Nucleo-144 development board with STM32F746ZG MCU

  Kit NUCLEO-F746ZG, STM32 Nucleo-144 development board with STM32F746ZG MCU
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
Mã sản phẩm:HS001766
Giá bán
1,050,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Kit NUCLEO-F746ZG thuộc Series Nucleo-144 của STMicroelectronics được thiết kế với Vi điều khiển chính là STM32F746ZG kèm theo mạch nạp ST-Link và các ngoại vi cơ bản giúp bạn có thể bước vào tìm hiểu và nghiên cứu một cách nhanh nhất.

Kit NUCLEO-F746ZG hỗ trợ các bộ thư viện và code mẫu miễn phí trên STM32Cube tương thích với các trình biên dịch phổ biến nhất hiện nay: IAR EWARM, Keil® MDK-ARM, Mbed™ và GCC/LLVM-based IDEs.

Thông số kỹ thuật:

 • MCU: STM32F746ZG
 • Common features
  • STM32 microcontroller in an LQFP144 package 
  • 3 user LEDs 
  • 2 user and reset push-buttons 
  • 32.768 kHz crystal oscillator 
  • Board connectors: 
   • SWD 
   • ST Zio expansion connector including ARDUINO® Uno V3 
   • ST morpho expansion connector 
  • Flexible power-supply options: ST-LINK USB VBUS, USB connector, or external sources 
  • On-board ST-LINK debugger/programmer with USB re-enumeration capability: mass storage, Virtual COM port, and debug port 
  • Comprehensive free software libraries and examples available with the STM32Cube MCU Package 
  • Support of a wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR Embedded Workbench®, MDK-ARM, and STM32CubeIDE 
 • Board-specific features 
  • External or internal SMPS to generate Vcore logic supply 
  • Ethernet compliant with IEEE-802.3-2002 
  • USB OTG full speed or SNK/UFP (full-speed or high-speed mode), depending on the USB connector type 
  • Board connectors: 
   • USB with Micro-AB or USB Type-C® 
   • Ethernet RJ45

Trang chủ nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng.

Kit NUCLEO-F746ZG, STM32 Nucleo-144 development board with STM32F746ZG MCU

Kit NUCLEO-F746ZG, STM32 Nucleo-144 development board with STM32F746ZG MCU

Kit NUCLEO-F746ZG, STM32 Nucleo-144 development board with STM32F746ZG MCU

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!