Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Kit NUCLEO-F411RE, STM32 Nucleo-64 development board with STM32F411RE MCU

    Kit NUCLEO-F411RE, STM32 Nucleo-64 development board with STM32F411RE MCU
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
Mã sản phẩm:HS001764
Giá bán
600,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Kit NUCLEO-F411RE thuộc Series Nucleo-64 của STMicroelectronics được thiết kế với Vi điều khiển chính là STM32F411RE kèm theo mạch nạp ST-Link và các ngoại vi cơ bản giúp bạn có thể bước vào tìm hiểu và nghiên cứu một cách nhanh nhất.

Kit NUCLEO-F411RE hỗ trợ các bộ thư viện và code mẫu miễn phí trên STM32Cube tương thích với các trình biên dịch phổ biến nhất hiện nay: IAR EWARM, Keil® MDK-ARM, Mbed™ và GCC/LLVM-based IDEs.

Thông số kỹ thuật:

  • MCU: STM32F411RE
  • Common features
    • 1 user LED shared with ARDUINO®
    • 1 user and 1 reset push-buttons
    • 32.768 kHz crystal oscillator
    • Board connectors:
      • ARDUINO® Uno V3 expansion connector
      • ST morpho extension pin headers for full access to all STM32 I/Os
    • Flexible power-supply options: ST-LINK USB VBUS or external sources
    • On-board ST-LINK debugger/programmer with USB re-enumeration capability: mass storage, Virtual COM port, and debug port
    • Comprehensive free software libraries and examples available with the STM32Cube MCU Package
    • Support of a wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR Embedded Workbench®, MDK-ARM, and STM32CubeIDE
  • Board-specific features
    • External SMPS to generate Vcore logic supply
    • 24 MHz or 48 MHz HSE
    • User USB Device full speed, or USB SNK/UFP full speed
    • Cryptography
    • Board connectors:
      • External SMPS experimentation dedicated connector
      • USB Type-C®, Micro-B, or Mini-B connector for the ST-LINK
      • USB Type-C® user connector
      • MIPI® debug connector

Trang chủ sản phẩm.

Kit NUCLEO-F411RE, STM32 Nucleo-64 development board with STM32F411RE MCU

Kit NUCLEO-F411RE, STM32 Nucleo-64 development board with STM32F411RE MCU

Kit NUCLEO-F411RE, STM32 Nucleo-64 development board with STM32F411RE MCU

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!