Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Đế ra chân mạch ESP8266 ESP-07

    Đế ra chân mạch ESP8266 ESP-07
Nhà sản xuất: Import
Mã sản phẩm:HS000408
Giá bán
5,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đây là loại đế ra chân cho module ESP8266 phiên bản dán, có thể dùng với ESP-07 , ESP-08, ESP-012.

Đế Ra Chân Mạch ESP8266 ESP-07

Đế Ra Chân Mạch ESP8266 ESP-07

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!