IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32

    Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32
Nhà sản xuất: Import
Mã sản phẩm:HS000396
Giá bán
8,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32 được dùng để ra chân cho module ESP-WROOM-32, giúp dễ dàng thí nghiệm, thao tác và kết nối, một số hình ảnh thực tế:

Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32

Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!