Tin tức:
IoT - Internet of Things

Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 V1

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
20,000₫

Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 V1 được dùng để ra chân cho các chân của module ESP32 V1, giúp dễ dàng thí nghiệm, thao tác và kết nối, một số hình ảnh thực tế: