IoT - Internet of Things
Single Board Computer
Hshop Lý Thường Kiệt
Hshop Nhật Tảo

Bộ 30 loại điện trở 1/4W 1% thông dụng 10~1M Ohm (30 kind 1/4W resistor)

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
45,000₫

Bộ 30 loại điện trở 1/4W 1% thông dụng 10~1M Ohm (30 kind 1/4W resistor) bao gồm 30 loại điện trở cắm thông dụng với số lượng mỗi loại 20 con (tổng 600 con) giúp bạn dễ dàng thực hiện các thí nghiệm trên Breadboard với các module, vi điều khiển, cảm biến,...

Thông số kỹ thuật:

  • Điện trở 1/4W, sai số 1%.
  • 30 loại khác nhau, mỗi loại 20 con (tổng 600 con).

Bảng trị số các loại điện trở:

  • 10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 200Ω, 220Ω, 270Ω, 330Ω,
  • 470Ω, 510Ω, 680Ω, 1KΩ, 2KΩ, 2.2KΩ, 3.3KΩ, 4.7KΩ,
  • 5.1KΩ, 6.8KΩ, 10KΩ, 20KΩ, 47KΩ, 51KΩ, 68KΩ, 100KΩ,
  • 220KΩ, 300KΩ, 470KΩ, 680KΩ, 1M