Tin tức:
IoT - Internet of Things
Bản đồ

ATmega328P đã nạp Bootloader Arduino

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
60,000₫

Vi điều khiển ATmega328P đã nạp Bootloader dành cho Arduino:


​Tải chương trình Arduino 1.5.4 được update bởi Hshop.vn cho tính ổn định cao nhất, thích hợp với các loại MCU có sẵn tại Việt Nam như ATmega8, ATmega32, ATmega328P và hoàn toàn tương thích với chương trình Arduino gốc.

​LBTT