Tin tức:
IoT - Internet of Things
Single Board Computer
Hshop Lý Thường Kiệt
Hshop Nhật Tảo

Arduino Uno LCD TFT Shield cho LCD TFT 8bit 40 chân

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
130,000₫

Arduino Uno LCD TFT Shield cho LCD TFT 8bit 40 chân được sử dụng với mục đính chuyển điện áp giao tiếp giữa LCD TFT (3V) và Arduino Uno hoặc Mega2560 (5V), nếu cắm trực tiếp LCD vào Arduino Uno hoặc Mega2560 sẽ không sử dụng được hoặc bị cháy LCD vì chênh lệch điện áp giao tiếp, shield dùng được với Arduino Uno hoặc Mega2560 (hoặc các loại Arduino có kiểu chân tương tự) và LCD hỗ trợ chuẩn giao tiếp Data 8bit hoặc song song cả hai chuẩn 8/16bit (không hỗ trợ chuẩn 16 bit) , 40 chân như lưu ý dưới đây:

Các điểm chú ý khi sử dụng Shield này:

  • Chỉ dùng cho LCD có chuẩn giao tiếp Data 8bit hoặc cùng lúc hỗ trợ hai chuẩn 8/16bit, 40 chân theo đúng sơ đồ chân như sau: