Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Mạch Nạp WeAct WCH-Link DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport WCH RISC-V / ARM

    Mạch Nạp WeAct WCH-Link DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport WCH RISC-V / ARM
Nhà sản xuất: WeAct Studio
Mã sản phẩm:HS001956
Giá bán
95,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Mạch Nạp WeAct WCH-Link DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport WCH RISC-V / ARM được sử dụng để debug, nạp chương trình cho các dòng vi điều khiển RISC-V của WCH sử dụng IDE MounRiver Studio hoặc có thể chuyển mode để trở thành mạch nạp DAPLink để debug và nạp chương trình cho các dòng vi điều khiển ARM trên KeilC.

Datalink/Download Link

Wchlink: WCH-Link模块可用于沁恒RISC-V架构MCU在线调试和下载,也可用于带有SWD接口的ARM 内核MCU的在线调试和下载。同时带有1路串口,方便调试输出。 mini版本v1.0 (gitee.com)

Mạch Nạp WCH-Link DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport WCH RISC-V / ARM

Mạch Nạp WCH-Link DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport WCH RISC-V / ARM

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!