Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Mạch Nạp WeAct DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport ARM

    Mạch Nạp WeAct DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport ARM
Nhà sản xuất: WeAct Studio
Mã sản phẩm:HS001957
Giá bán
115,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Mạch Nạp WeAct DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport ARM được sử dụng để debug, nạp chương trình cho các dòng vi điều khiển vi điều khiển ARM trên KeilC sử dụng chuẩn CMSIS-DAP Debugger, mạch còn có thêm tính năng như một mạch chuyển USB UART.

Datalink/Download Link

GitHub - WeActStudio/WeActStudio.MiniDebugger: APM32F103CBT6/STM32F103CBT6 Mini Debugger

Mạch Nạp WeAct DAPLink Mini USB Programmer Debugger suppport ARM

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!