Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Mạch Nạp AVR/89 USB ISP Programmer

  Mạch Nạp AVR/89 USB ISP Programmer
Nhà sản xuất: Import
Mã sản phẩm:HS001491
Giá bán
75,000₫
Thêm vào giỏ hàng
Mạch Nạp AVR/89 USB ISP Programmer được sừ dụng để nạp chương trình cho các dòng vi điều khiển AVR / 8051 của Atmel theo chuẩn giao tiếp ISP (In-circuit Serial Programmer), mạch tự động nhận Driver trên hầu hết các hệ điều hành Windows với phần mềm nạp Progisp rất dễ sử dụng, mạch có thiết kế nhỏ gọn kèm theo dây cáp nạp chuẩn ISP và vỏ nhôm bảo vệ chắc chắn.
 
Danh sách Vi điều khiển Atmel hỗ trợ:
 • 8051: 
  • AT89S51, AT89S52, AT89LS51, AT89LS52, AT89LS53 
 • AVR: 
  • AT90S1200, AT90S2313, AT90LS2323, AT90S4433, AT90LS4433, AT90S8535, AT90LS8535 
  • ATmega48, ATmega48V, ATmega88, ATmega88V, ATmega168, ATmega168V, ATmega8, ATmega8L, ATmega8A, ATmega16, ATmega16L, ATmega16A, ATmega32, ATmega32L, ATmega32A, ATmega64, ATmega64L, ATmega64A, ATmega161. ATmega161L, ATmega161A, ATmega163, ATmega163L, ATmega163A, ATmega169, ATmega169L, ATmega169A, ATmega323, ATmega323L, ATmega323A, ATmega8515, ATmega8515L, ATmega8515A, ATmega8535, ATmega8535L, ATmega8535A, ATmega103, ATmega103L, ATmega103A, ATmega128, ATmega128L, ATmega128A, ATmega162, ATmega162L, ATmega162A 
  • ATtiny12, ATtiny12L, ATtiny13, ATtiny13L, ATtiny15, ATtiny15L, ATtiny22, ATtiny22L, ATtiny26, ATtiny26L

Mạch Nạp AVR/89 USB ISP Programmer

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!