Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Kit phát triển Wifi BLE SoC ESP32 S3 ESP32-S3-EYE V2.2 Development Board Espressif

    Kit phát triển Wifi BLE SoC ESP32 S3 ESP32-S3-EYE V2.2 Development Board Espressif
Nhà sản xuất: Espressif
Mã sản phẩm:HS001806
Giá bán
1,760,000₫
Thêm vào giỏ hàng

Lưu ý: Kit phát triển Wifi BLE SoC ESP32 S3 ESP32-S3-EYE V2.2 Development Board Espressif tại Hshop là hàng nhập khẩu chính hãng có thể xuất hoá đơn VAT theo yêu cầu.

Trang chủ nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng.

The ESP32-S3-EYE is a small-sized AI development board produced by Espressif. It is based on the ESP32-S3 SoC and ESP-WHO, Espressif’s AI development framework. It features a 2-Megapixel camera, an LCD display, and a microphone, which are used for image recognition and audio processing. ESP32-S3-EYE offers plenty of storage, with an 8 MB Octal PSRAM and a 8 MB flash. It also supports image transmission via Wi-Fi and debugging through a Micro-USB port. With ESP-WHO, you can develop a variety of AIoT applications, such as smart doorbell, surveillance systems, facial recognition time clock, etc.

 

 

Kit RF thu phát Wifi BLE SoC ESP32 S3 ESP32-S3-EYE V2.2 chính hãng Espressif

Kit RF thu phát Wifi BLE SoC ESP32 S3 ESP32-S3-EYE V2.2 chính hãng Espressif

Espressif

Kit RF thu phát Wifi BLE SoC ESP32 S3 ESP32-S3-EYE V2.2 chính hãng Espressif

Espressif

Kit RF thu phát Wifi BLE SoC ESP32 S3 ESP32-S3-EYE V2.2 chính hãng Espressif

Kit RF thu phát Wifi BLE SoC ESP32 S3 ESP32-S3-EYE V2.2 chính hãng Espressif

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!