Tin tức:
IoT - Internet of Things

Chỉ dẫn điện 1 mét

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
15,000₫

Chỉ dẫn điện dùng cho Arduino LilyPad, có thể khâu lên quần áo . Có thể tưởng tượng quần áo là tấm pcb , chỉ dẫn điện chính là đường mạch.

Tài liệu tham khảo :

Hướng dẫn sử dụng chỉ dẫn điện