IoT - Internet of Things
MakerSpace.vn

Đế ra chân Arduino Nano

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
25,000₫

Đây là đế ra chân IO cho Arduino Nano dạng cổng domino để dàng kết nối , dùng vít vặn cứng cáp hơn so với dùng các loại hàng rào.