IoT - Internet of Things

Vòng khử tĩnh điện

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
55,000₫

Vòng khử tĩnh điện được dùng để khử tĩnh điện của cơ thể khi tiếp xúc với các linh kiện nhạy cảm với tĩnh điện (IC, Vi điều khiển).

Cách sử dụng:

Đeo vòng khử tĩnh điện vào tay.

Kẹp của vòng sẽ kẹp vào dây nối đất hoặc vỏ kim loại của các thiết bị điện (vỏ máy).