IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Mạch nạp PICkit 2 In-Circuit Debugger / Programmer

    Mạch nạp PICkit 2 In-Circuit Debugger / Programmer
Nhà sản xuất: Import
Mã sản phẩm:HS000795
Giá bán
346,000₫

Tạm hết hàng

EMAIL KHI CÓ HÀNG

Mạch nạp PICkit 2 In-Circuit Debugger / Programmer được sử dụng để nạp và Debug chương trình cho hầu hết các dòng Vi điều khiển PIC / dsPIC của Microchip sử dụng phần mềm MPLAB, mạch còn hỗ trợ chức năng UART Tools, chức năng Logic Analyzer, tự động dò tìm mạch nạp và chíp, kiểm tra lỗi sau khi nạp, hỗ trợ khóa chíp.

Thông số kỹ thuật:

  • Model: PICkit 2 In-Circuit Debugger / Programmer
  • Kết nối máy tính qua cổng USB, tự động nhận Driver
  • Các chức năng chính: Programmer, Debugger, UART Tool và logic tool Analyzer 
  • Tự động nhận dạng Vi điều khiển khi kết nối.
  • Hỗ trợ nạp Vi điều khiển chế độ Offline.

Các Vi điều khiển hỗ trợ:

Baseline (PIC10F, PIC12F5xx, PIC16F5xx), Midrange (PIC12F6xx, PIC16F), PIC18F, PIC24, dsPIC30, dsPIC33, and PIC32 families of 8-bit, 16-bit, and 32-bit microcontrollers, and many Microchip Serial EEPROM products. (Xem danh mục cụ thể trên phần mềm khi kết nối).

Mạch nạp PICkit 2 In-Circuit Debugger  Programmer

 

Thông tin sản phẩm được Hshop.vn tự xây dựng, nếu sử dụng xin vui lòng ghi rõ nguồn, xin cảm ơn!