Tin tức:
IoT - Internet of Things

Mạch nạp Debugger MSP430 FET430UIF

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
780,000₫

Mạch nạp Debugger MSP430 FET430UIF được sử dụng để nạp chương trình và Debug cho tất cả các dòng MCU MSP430 từ TI, mạch tích hợp hai chuẩn nạp cơ bản là chuẩn Jtag 14 chân và chuẩn Spy Bi-Wire (2-wire JTAG), mạch tương thích với hầu hết các chương trình nạp chính hãng và các trình biên dịch cho MSP430 hiện nay.

Features

  • USB debugging interface (MSP-FET430UIF) connects a flash-based MSP430 MCU to a PC for real-time, in-system programming and debugging
  • Technical specifications:
    • Software configurable supply voltage between 1.8 and 3.6 volts at 100mA
    • Supports JTAG Security Fuse blow to protect code
    • Supports all MSP430 boards with JTAG header
  • Supports both JTAG and Spy-Bi-Wire (2-wire JTAG) debug protocols
  • USB cable and a 14-pin conductor cable is provided

Link sản phẩm và hướng dẫn sử dụng từ chính hãng TI.