Tin tức:
IoT - Internet of Things
Single Board Computer
Hshop Lý Thường Kiệt
Hshop Nhật Tảo

Kit STM32F3 Discovery

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
415,000₫
Kit STM32F3 Discovery giúp bạn khám phá dòng MCU ARM Cortex M3 từ STM, kit giúp bạn mau chóng tìm hiểu và phát triển ứng dụng với dòng MCU này.

Dựa trên MCU chính là STM32F303VCT6, kit bao gồm mạch nạp và Debbuger ST-Link/V2, cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển, la bàn và vô số các ngoại vi thí nghiệm khác.

Key Features

 • STM32F303VCT6 microcontroller featuring 256 KB Flash, 48 KB RAM in an LQFP100 package
 • On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standaloneST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
 • Board power supply: through USB bus or from an external 3 V or 5 V supply voltage
 • External application power supply: 3 V and 5 V
 • L3GD20, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output gyroscope
 • LSM303DLHC, ST MEMS system-in-package featuring a 3D digital linear acceleration sensor and a 3D digital magnetic sensor
 • Ten LEDs:
  • LD1 (red) for 3.3 V power on
  • LD2 (red/green) for USB communication
  • Eight user LEDS, LD3/10 (red), LD4/9 (blue), LD5/8 (orange) and LD6/7 (green)
 • Two pushbuttons (user and reset)
 • USB USER with Mini-B connector
 • Extension header for all LQFP100 I/Os for quick connection to prototyping board and easy probing
 • Comprehensive free software including a variety of examples, part of STM32CubeF3 package or STSW-STM32118 for legacy Standard Library usage
Trang chủ sản phẩm, tài liệu và Code mẫu.