IoT - Internet of Things
Bản đồ

Kit RF Thu Phát Zigbee CC2530 Kết Hợp Wifi ESP8266

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
1,000,000₫
Giới thiệu:
    Zigbee CC2530 + ESP8266 có thiết kế gọn và hợp lý. Hỗ trợ kết nối Zigbee, Wifi, RF. Sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng có tính linh hoạt trong điều khiển như: Nhà thông minh,lưới điện điện thông minh, mạng ô tô, tự động hóa nông nghiệp, hóa học và nhiều lĩnh vực khác.


Cấu hình: 
 • Chip: CC5230F256.
 • WIFI: ESP8266.
 • Truyền thông nối tiếp: CH341 tương thích với TTL và SPI.
 • Mô phỏng: ZigBee emulator.
 • Đầu ra: LEDx8 ( Trắng x3x1 màu đỏ 4 xanh).
 • Đầu vào: Key 
 • Nguồn sử dụng: USB 5V, Nguồn ngoài 5V-40V.
 • Màn hình: OLED12864.
 • Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm: DS18B20, DHT11.
Thông số kỹ thuật:
 • 802.11 b/g/n.
 • Tích hợp giao thức TCP/IP stack.
 • Tích hợp TR switch,LNA,PA.
 • Tích hợp PLL, điều chỉnh mức năng lượng.
 • SDIO 1.1/ 2.0, SPI, UART.
 • STBC, 1 x 1 MISO, 2x1 MOSI.
 • Chế độ chờ tiêu thụ điện năng: 1.0mW.
Tài liệu tham khảo:
datasheet