Tin tức:
IoT - Internet of Things
Single Board Computer
Bản đồ

Gá động cơ coreless đường kính 7mm G1

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
12,000₫

Đây là gá giữ động cơ coreless 7mm cố định vào khung máy bay.