Tin tức:
IoT - Internet of Things

Động cơ DC Servo Namiki

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
200,000₫
 • Brand: Namiki 12V DC Coreless Motor 
 • Type: 22CL-3501PG
 • Công suất: 6w
 • Tốc độ chưa qua hộp  số : 9600 RPM
 • Tốc độ sau hộp số: 120 RPM
 • Tỉ số truyền: 80:1
 • Encoder : 160 xung/vòng.
 • Dòng khi có tải: 500mA
 • Continuous torque: 0.5Nm (5Kg · cm) 
 • Stall Torque: 1.6Nm (16Kg · cm)
 • Diameter: 22mm
 • Length: 19mm
 • Total Length: 65mm
 • Diameter of Shaft: 4mm
 • No Load Current: 50mA

Sơ đồ nối dây cho encoder :