Tin tức:
IoT - Internet of Things

Đế mạch thu phát RF Xbee S2 Adapter

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
105,000₫

Adapter dành cho module Xbee S2, giúp bạn dễ dàng kết nối module với phần mềm trên máy tính để cấu hình, set địa chỉ và truyền nhận dữ liệu, adapter có tích hợp IC chuyển đổi nguồn 3.3VDC và IC chuyển USB UART FT232RL kết nối máy tính.

Driver IC chuyển đổi USB-UART FT232RL trên mạch.