Tin tức:
IoT - Internet of Things

Đế chuyển Jtag đa năng

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
45,000₫

Đế Jtag đa năng được sử dụng với các mạch nạp chuẩn Jtag, giúp chuyển qua lại giữa các chuẩn Jtag với nhau: 20PIN 2.54 pitch, 20PIN 2.0 pitch, 10PIN 2.54 pitch, 10PIN 2.0 pitch, 14PIN 2.54 pitch, JTAG port SWD 4PIN, SWD 6PIN.