Tin tức:
IoT - Internet of Things

Cảm biến GY-951 9DOF Razor IMU AHRS giao tiếp UART

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
470,000₫

Cảm biến GY-951 9DOF Razor IMU AHRS giao tiếp UART được sử dụng để đo 9 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer) và 3 trục từ trường (Magnetometer) bằng cách kết hợp 3 loại cảm biến trên cùng 1 board mạch:

  1. ITG3205 Triple Axis Gyroscope.
  2. ADXL345 Triple Axis Accelerometer.
  3. HMC5883L Triple-axis Magnetometer.

Đặc biệt cảm biến còn được tích hợp sẵn Vi điều khiển ATmega328 với firmware Razor IMU AHRS (Attitude and Heading Reference System) như một bộ tiền xử lý tín hiệu và truyền các dữ liệu đã qua xử lý qua giao tiếp UART rất dễ sử dụng.

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp sử dụng: 3~5VDC
  • Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
  • Chuẩn giao tiếp: UART
  • Kích thước: 23 x 17mm

Hướng dẫn sử dụng.