Tin tức:
IoT - Internet of Things

Cảm biến GY-85 9DOF IMU ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
280,000₫

Cảm biến GY-85 9DOF IMU ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L được sử dụng để đo 9 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer), 3 trục từ trường (Magnetometer) bằng cách kết hợp 3 loại cảm biến trên cùng 1 board mạch sử dụng giao tiếp I2C:

  1. ITG3205 Triple Axis Gyroscope.
  2. ADXL345 Triple Axis Accelerometer.
  3. HMC5883L Triple-axis Magnetometer.

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp sử dụng: 3~5VDC
  • Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
  • Chuẩn giao tiếp: I2C
  • Kích thước: 22 x 17mm

Hướng dẫn dử dụng.

Thư viện Arduino.