IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence
STEM EDUCATION
Thương hiệu phân phối

Thông báo hạn chế và rút ngắn việc giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng trực thuộc Hshop.vn

Hshop.vn xin thông báo theo chỉ thị của UBND TP.HCM về những việc cần làm ngay trong "14 ngày vàng" để hạn chế dịch bệnh COVID-19, Hshop.vn sẽ có một số thay đổi nhằm hạn chế và rút ngắn việc giao dịch trực tiếp qua cửa hàng như sau:

Quý Khách Hàng cần đặt hàng trước khi tới cửa hàng, Hshop.vn sẽ chuẩn bị hàng, test kiểm tra và in sẵn hóa đơn nhằm rút ngắn thời gian giao dịch qua các kênh:

Hshop.vn sẽ cố gắng để phản hồi về đơn hàng cho Quý Khách trong thời gian sớm nhất có thể, ngoài ra việc đặt hàng trước này cũng Hshop.vn kiểm tra tình trạng hàng hóa giúp Quý Khách tiết kiệm và chủ động thời gian trong trường hợp hết hàng do một số mặt hàng đang khan hiếm hiện nay.

Quý Khách lưu ý việc đặt và gửi hàng Online trên Toàn Quốc vẫn sẽ diễn ra bình thường, thông báo này chỉ áp dụng cho Khách Hàng đến mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng thuộc khu vực TP.HCM.

Để đặt và nhận hàng trực tiếp qua cửa hàng trong mục Giỏ hàng / Thanh toán Quý Khách lựa chọn như sau:

Thông báo hạn chế và rút ngắn việc giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng trực thuộc Hshop.vn