IoT - Internet of Things
MakerSpace.vn

Vi điều khiển MSP430G2553 DIP 20

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
35,000₫

Đây là dòng vi điều khiển 16 bit theo kiến trúc RISC siêu tiết kiệm điện cùng khả năng chống nhiễu rất tốt của hãng Texas Instrument ( Mỹ ).

MSP430G2553 tích hợp sẵn RTC , UART, SPi , I2C,.v.v....

 • Kiểu chân: PDIP 20
 • Low Supply-Voltage Range: 1.8 V to 3.6 V
 • Ultra-Low Power Consumption
 • Active Mode: 230 µA at 1 MHz, 2.2 V
 • Standby Mode: 0.5 µA
 • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
 • Five Power-Saving Modes
 • Ultra-Fast Wake-Up From Standby Mode in Less Than 1 µs
 • 16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction Cycle Time
 • Basic Clock Module Configurations
 • Internal Frequencies up to 16 MHz With Four Calibrated Frequency
 • Internal Very-Low-Power Low-Frequency (LF) Oscillator
 • 32-kHz Crystal
 • External Digital Clock Source

Thông tin thêm: http://www.ti.com/product/msp430g2553

Sản phẩm cùng loại