Tin tức:
IoT - Internet of Things
MakerSpace.vn

T4U NFC Shield SH01

Nhà sản xuất: Việt Nam
Giá bán
25,000₫

T4U NFC Shield SH01 nhóm TAG4YU thiết kế để có thể sử dụng các mạch RFID/NFC của nhóm thuận tiện hơn trên Arduino và Kit STM32 Nucleo, các mạch đang được hỗ trợ:


Thông số kỹ thuật:

  • T4U NFC Shield SH01 có kích thước: 57x51 mm
  • Có Jumper chọn áp 3V/5V
  • Có thể giao tiếp SPI và UART với Arduino và STM32 Nucleo-F103/F401

Code mẫu và hướng dẫn sử dụng.