IoT - Internet of Things

Solid State Relay SSR Omron G3MB-202P 12VDC

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
25,000₫

Solid State Relay SSR Omron G3MB-202P 12VDC là loại relay bán dẫn của hãng Omron với ưu điểm tốc độ đóng ngắt cao và không bị nhiễu hồ quang do việc đóng ngắt tiếp điểm cơ gây ra.

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp kích: 12VDC
  • Điện áp tải: 100 ~ 240VAC
  • Dòng tải: 2A
  • Kích thước: 24.5 x 13.5 x 4.5mm

Tài liệu tham khảo:

Datasheet Solid state relay Omron