PLCC44 sang DIP 40

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
75,000₫

Module giúp chuyển đổi từ IC dán SMD chân PLCC44 sang dạng DIP40. Thuật lợi cho những bạn chưa có giỏi về hàn những loại chip dán SMD PLCC44.