Tin tức:
IoT - Internet of Things

Máy tính Beaglebone Black Rev C

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
1,750,000₫

 Beagle Bone Black được hỗ trợ bởi cộng đồng xử dụng Beagle Bone rất lớn và lâu đời, không cần cài thêm bất kỳ IDE nào khi xử dụng Beagle Bone Black, đơn giản chỉ việc cắm, cài driver, bật trình duyệt web lên truy cập vào Web Server ảo của Beagle Bone Black là bạn đã có thể code với tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết có sẵn trên board (khi cắm board vào máy tính thì máy tình sẽ nhận board là 1 ổ usb flash đồng thời cũng nhận như 1 Web Server luôn).  Board có thể khởi động vào hệ điều hành Linux với thời gian thấp hơn 10 giây và có thể code cho board ngay sau 5 giây từ khi khởi động chỉ với 1 sợi cáp usb kết nối máy tính.

AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8 Processor

 • 4GB 8-bit eMMC Onboard Flash
 • 3D Graphics Accelerator
 • NEON Floating-Point Accelerator
 • 2x PRU 32-bit Microcontroller
 • Kết nối:
  • USB Client for power and communications
  • USB Host
  • Ethernet
  • Micro HDMI
  • 2x 46-pin Headers
 • Tương thích với các hệ điều hành:
  • Angstrom Linux
  • Android
  • Ubuntu
  • Cloud9 IDE on Node.js with BoneScript
  • and More…

Tài liệu:

Thông tin thêm: http://beagleboard.org/Products/BeagleBone%20Black

Hướng dẫn cài đặt Wifi USB Adapter cho Beaglebone.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản: (thanks bạn @loc pham)