Mạch thu phát Wifi ESP8266 V7

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
90,000₫
 • Đây là module truyền nhận WiFi sử dụng chip ESP8266 SoC (System on Chip).
 • ESP8266 với lõi vi xử lý 32 bit hoạt động với tần số 80MHz, 64KB RAM và 512KB Flash. Có thể dùng nó để đưa những dự án của bạn kết nối đến Internet. Đơn giản nó sử dụng ngõ giao thức nối tiếp với tốc độ Baud 9600(mặc định). Kết nối mạng không dây, giống như một máy chủ hoặc một cầu nối trung gian.
 • Chức năng:
 • Hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n.
 • Wi-Fi 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2.
 • Chuẩn điện áp hoạt động: 3.3V.
 • Chuẩn giao tiếp nối tiếp UART với tốc độ Baud lên đến115200.
 • Có 3 chế độ hoạt động: Client, Access Point, Both Client and Access Point.
 • Hỗ trợ các chuẩn bảo mật như: OPEN, WEP, WPA_PSK, WPA2_PSK, WPA_WPA2_PSK.
 • Hỗ trợ cả 2 giao tiếp TCP và UDP.
 • Làm việc như các máy chủ có thể kết nối với 5 máy con.
     Chân kết nối:
 • REST: chân reset, kéo xuống mass để reset.
 • ADC: chân đọc dữ liệu analog
 • CH_PD: Kích hoạt chip, sử dụng cho Flash Boot và updating lại module.
 • GPIO16: Chân I/O.
 • GPIO14: Chân I/O.
 • GPIO12: Chân I/O.
 • GPIO13: Chân I/O.
 • VCC: Nguồn cấp 3.3V (dòng trên 300mA)
 • TXD: Chân Tx của giao thức UART.
 • RXD: Chân Rx của giao thức UART
 • GPIO4: Chân I/O.
 • GPIO5: Chân I/O.
 • GPIO0: Chân I/O.
 • GPIO2: Chân I/O.
 • GPIO15:Chân I/O.
 • GND: chân mass.
Lưu ý:  vì Esp8266 dòng hoạt động lớn nên cần có mạch nguồn riêng (Ams1117 5v sang 3.3v). Không cấp nguồn 3.3v từ mạch Uno,Mega,pl2303,CP2102..v.v...

Đế ra chân để dễ dàng làm thí nghiệp
http://hshop.vn/products/de-ra-chon-esp8266-v7

Phần mền và firmware esp8266 dùng lệnh AT

firmware AT esp8266