IoT - Internet of Things
MakerSpace.vn

Mạch thu phát Bluetooth 4.0 UART HM-10 (ra chân)

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
150,000₫

Mạch thu phát Bluetooth 4.0 UART HM-10 (ra chân) giao tiếp với Vi điều khiển qua giao tiếp UART giúp vi điều khiển có thể giao tiếp và truyền dữ liệu với các thiết bị sử dụng Bluetooth 4.0 như: điện thoại, máy tính bảng, ... để thực hiện các ứng dụng truyền nhận và điều khiển thiết bị qua Bluetooth 4.0.

Mạch thu phát Bluetooth 4.0 UART HM-10 (ra chân) có chất lượng linh kiện tốt, IC chính sử dụng là loại CC2540/CC2541 chính hãng TI cho chất lượng thu phát tốt và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Lưu ý để kết nối với Ios xin sử dụng app LightBlue.

Thông số kỹ thuật:

 • IC chính: BLE CC2540/CC2541 chính hãng TI.
 • Nguồn điện sử dụng: 5VDC.
 • Dòng tiêu thụ : 400uA ~ 1.5mA ở Sleep Mode và 8.5mA ở Active Mode.
 • Khoảng cách tối đa: 100m trong điều kiện lý tưởng.
 • Baudrate mặc định: 9600
 • Công nghệ BLE Bluetooth 4.0.
 • Kích thước : 26.9 x 13 x 2.2mm

Tập lệnh AT (new version V542)

 • AT  (Test command)
 • AT+BAUD   (Query/Set Baud rate)
 • AT+CHK   (Query/Set parity)
 • AT+STOP   (Query/Set stop bit)
 • AT+UART   (Query/Set uart rate,parity, stop bit)
 • AT+PIO   (Query/Set PIO pins status Long command)
 • AT+PIO   (Query/Set a PIO pin sttus Short command)
 • AT+NAME   (Query/Set device friendly name)
 • AT+PIN   (Query/Set device password code)
 • AT+DEFAULT   (Reset device settings)
 • AT+RESTART   (Restart device)
 • AT+ROLE   (Query/Set device mode, Master or Slave)
 • AT+CLEAR   (Clear remote device address if has)
 • AT+CONLAST   (Try to connect last connect succeed device)
 • AT+VERSION   (Show software version information)
 • AT+HELP   (Show help information)
 • AT+RADD   (Query remote device address)
 • AT+LADD   (Query self address)
 • AT+IMME   (Query/Set Whether the device boot immediately)
 • AT+WORK   (if device not working, start work, use with AT+IMME command)
 • AT+TCON   (Query/Set Try to connect remote times)
 • AT+TYPE   (Query/Set device work type, transceiver mode or remote mode)
 • AT+START   (Switch remote control mode to transceiver mode)
 • AT+BUFF   (Query/Set How to use buffer data, Duing mode switching time)
 • AT+FILT   (Query/Set device filter when device searching) A
 • T+COD   (Query/Set Class of Device. eg: phone, headset etc.)

Tài liệu tham khảo :

Datasheet, schematic và tập lệnh AT zipfull